Copyright 2010 by Simply-Balance.nl. No parts of this website may be copied or replicated in any way without the written permission of Simply-Balance.nl
De website voor algemeen welzijn
Waar staat Simply Balance voor?
Simply Balance staat voor ondersteuning op zowel lichamelijk als geestelijk vlak omdat het n niet zonder het ander kan!
Als men kans ziet beide in evenwicht te brengen komt men in harmonie. Jong, oud, sportief of beperkt. Ieder mens is gebaat bij de juiste verhouding.
Veel mensen zeggen aandacht aan hun toekomst te besteden, maar bij de vraag: "Wat doe je daarvoor?" hoor je meestal wel de financile investeringen zoals: "ik spaar iets voor de oude dag, ik studeer voor de toekomst, ik wil mezelf opwerken bij het bedrijf".
Allemaal dingen om het in de toekomst beter te hebben. Dat beeld staat bij het overgrote deel van iedereen duidelijk voor ogen.
Echter, opvallend weinig mensen investeren in hun gezondheid en kunnen zich geen beeld vormen van hoe hun lichaam er in de toekomst uit moet komen te zien.
Zonder hierin te investeren gaat het overgrote deel er vanuit dat ons lichaam goed blijft functioneren.
Door bewust met je gezondheid bezig te zijn, is het van belang dat je ook weet wat voor jouw persoonlijke gezondheid goed zou kunnen zijn.
Dat is voor mij n van de redenen geweest deze website te starten. De informatie op deze website komt uit mijn ervaringen als sportman, therapeut/behandelaar, en vanuit een brede interesse en kennis op werk- en maatschappelijk gebied.
Dit in voor een ieder begrijpelijke taal.
Simply Balance is in januari 2002 van start gegaan.
Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby, die ervoor zorgde dat Simply Balance tot leven kwam. Ik ben in 1994 als sportmasseur gestart met een aantal uren in de week, naast mijn volledige baan. In het begin was ik alleen sportbeoefenaar, maar al snel kwamen er mensen met allerlei vragen op uiteenlopend gebied, zoals: hoe moet ik trainen, welke sport kan ik het beste doen, hoe ga ik met mijn beperking om en heb je oefeningen voor me die ik wl kan doen. Veel mensen bleken ook (soms onbewust) mentale steun te zoeken en wilden mijn mening weten. Vaak bleek ik ook geschikt als klankbord.

Door mijn ontwikkeling op studiegebied en werkervaring, werd mijn rol van behandelaar steeds uitgebreider, zoals een luisterend oor, begeleider en mental coach, en werd mijn praktijk een rustpunt voor iedereen en een plek waar alles bespreekbaar was.

Al hetgeen ik geleerd heb, via scholing en eigen ontwikkeling, zet ik in om zo breed mogelijk mensen tegemoet te komen in de hulpvraag, altijd in samenspraak met de aanvrager. Een ieder die mijn praktijk bezoekt komt uit eigen beweging. Ik werk met verschillende invalshoeken die betrekking hebben op zorg en welzijn.

Respect, luisteren en zonder vooroordeel op zoek gaan, samen met degene die ik behandel, naar datgene wat de ander bewust of onbewust vraagt. Dt is mijn visitekaartje. Het kan dus ook voorkomen dat ik mensen moet doorverwijzen. Ik heb niet de illusie dat ik een wondermens ben of gouden handen heb! (het is wel leuk om dat regelmatig te horen).
Wat wil ik bereiken met deze website?
Ik wil u een begin aanbieden om uw lichaam in balans te krijgen en eventueel uw gezichtsveld te verruimen. Ik wil u regelmatig van tips voorzien en op sportgebied ondersteunen door mijn grote sportervaring met u te delen. Geen moeilijke termen of onuitspreekbaar vakjargon, gewoon Simpel in een voor iedereen te volgen taal.

Sommige mensen zijn meer gebaat bij lichamelijke, andere mensen willen liever geestelijke ondersteuning. Elke keer zal de site iets nieuws voor u in petto hebben! Daarnaast kan ik u mogelijk een passende behandeling aanbieden om u weer op het juiste spoor te krijgen.

Ik wens u veel plezier op mijn website!